MÁY DÁN NHÃN ĐỒ HỘP

Báo giá: 0989 193 888

Máy móc đang dần thay thế con người trong các hoạt động sản xuất, lợi ích mà chúng đem lại quả thật rất lớn. Một ngành sử dụng máy móc rất nhiều đó chính là dán nhãn, có nhiêu loại máy dán nhãn khác nhau dành cho các loại đồ hộp các lon, hũ đựng như cá hộp, thịt hộp, lon sữa bò, đồ hộp pate…

Danh mục: