BỒN KHUẤY GIA NHIỆT 3 LỚP

Báo giá: 0989 193 888

Bồn khuấy gia nhiệt là bồn cách thủy, và lớp giữa của bồn cách thủy là nước hoặc dầu. Nhiệt được truyền gián tiếp để hạn chế quá trình cháy, ở giữa có lớp cách nhiệt, giảm thiểu thất thoát nhiệt ra môi trường. Bồn Khuấy trộn được gia nhiệt để làm nóng và trộn đều nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

0989193888
Liên hệ